Samtal som gör skillnad
Ingegärd Sjöblom är en erfaren samtalsterapeut. Ända sedan sjuttiotalet har hon varit verksam inom psykoterapi och sedan 1995 driver hon det egna företaget Psykoterapigruppen i Solna. Genom Ingegärd går det att få individuell samtalsterapi likväl som gruppterapi. Många av hennes kunder väljer att fortsätta med samtalsterapin under flera år eftersom de ofta märker att samtalen inte bara avhjälper problem utan även hjälper dem att utvecklas på det personliga planet.
– Det är jätteroligt att få följa olika personers utveckling. Det är faktiskt en av de starkaste anledningarna till varför jag jobbar med just detta, berättar Ingegärd.

Till hennes mottagning kommer personer i alla åldrar och från hela norra Stockholmsområdet. Vid det första mötet brukar hon göra en behandlingsplan och förklara sitt arbetsätt. Det centrala är dock en anknytningsterapi som lägger stor tyngdpunkt på relationer.
–Ofta så brukar de som deltar i gruppterapi bli en väldigt sammansvetsad grupp mot slutet av behandlingen. Det är kul när man märker ett positivt gensvar, avslutar Ingegärd.

Psykoterapigruppen

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-82 53 80


Email:
ptg@solna.mail.telia.com

Hemsida:
www.psykoterapigruppen.se

Adress:
Psykoterapigruppen
Östervägen 4
16952 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN